Activități extracurriculare

În cadrul proiectului ROSE – PROmovează BACalaureatul pentru un viitor mai bun! se organizează ateliere și conferințe:

  • II.1.1 Atelier de muzică – prof. Gușulei Gheorghina
  • II.1.2 Atelier de pictură – prof. Ifrim Andreea
  • II.1.5 Atelier de fizică – prof. Borșan Aurica
  • II.2.2 Consiliere psihologică în vederea reducerii abandonului școlar – prof. Ciobanu-Ilucă Cristina
  • II.2.3 Consiliere pentru orientare în carieră – prof. Verenciuc Larisa-Ștefania
  • II.2.4 Dezbatere „Elevi, părinți, profesori – împreună pentru o carieră de succes” – prof. Ciobanu-Ilucă Cristina
  • II.2.5 Dezbatere „Rolul familiei și al școlii în combaterea absenteismului și a abandonului școlar” – prof. Verenciuc Larisa-Ștefania

Excursii școlare:

  • II.3.1 La pas prin Romania – elemente de istorie și geografie a țării  
  • II.3.2 România performerilor 
  • II.2.1 Vizite de studiu